Fotoprotocol

Montinischool protocol beeldmateriaal - 1 oktober 2017

De uitgangspunten van het Beleidsplan Sociale Veiligheid van Het Sticht zijn het kader waarbinnen dit protocol beeldmateriaal geldt. Onze uitgangspunten van ons protocol zijn als volgt.

Het vastleggen voor intern gebruik
1. Beeld opnames voor intern gebruik:
 • Beeld opnames voor professionalisering van de leerkracht of stagiaire. De opnamen worden intern op teamniveau of op het opleidingsinstituut gebruikt en na bespreking gewist of vernietigd. Hiervoor vragen wij vooraf geen toestemming aan de ouders.
 • Ten behoeve van observatie van een specifiek kind (bijvoorbeeld voor specifieke begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst of de ambulant begeleider van externe hulpinstanties). De ouders van het kind worden vooraf wel om toestemming gevraagd. De banden worden na bespreking gewist of vernietigd.
 • Ten behoeve van informatieverstrekking, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsmomenten op school. De ouders worden vooraf niet om toestemming gevraagd. Het betreft hier alleen een opname voor intern gebruik.
 • Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld de afscheidsmusical, registratie van een schoolkamp (bijv. om een kopie van deze opnamen te verstrekken aan de ouders van de betreffende groep). De ouders worden vooraf niet om toestemming gevraagd.
 • Voor het maken van beeld voor intern gebruik (denk hierbij aan sportdag, kamp, e.d.) wordt geen toestemming gevraagd. Dit geldt ook voor het maken van beeld voor interne activiteiten bijvoorbeeld bij een voorlichtingsavond voor ouders.

Het vastleggen voor extern gebruik:

Algemeen:
 • Wij verzoeken ouders schriftelijk aan de directie door te geven als zij bezwaar hebben bij het extern gebruik van beeld opnames (waar hun kind op staat). Zij dienen hiervoor zelf initiatief te ondernemen.
 • Het is voor de leerlingen verboden om zowel binnen het gebouw als buiten op het schoolplein beeld opnamen, met bijvoorbeeld hun telefoon en/of digitale camera, te maken. Als dit wel gebeurt worden leerlingen hierop aangesproken.
 • Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas, schoolreis,  sportdag etc. lopen veel ouders rond met foto-en/of filmapparatuur. Wij verzoeken ouders dringend deze opnamen uitsluitend te vertonen in huiselijke kring. Plaatsing van deze foto's op openbare websites is in strijd met dit protocol. Dit in verband met de privacy van de kinderen. Het is voor school ondoenlijk om vooraf aan al deze ouders toestemming te vragen.

Beeld opnames voor extern gebruik:
Montinischool is hier terughoudend in.
 • Alle verzoeken om beeld opnames te mogen maken voor extern gebruik worden eerst ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.
 • De directie toetst de aanvragen aan de afspraken in dit protocol en legt de voorwaarden vast.

Toestemming voor beeld opnames wordt alleen verleend indien:
 • ouders individueel schriftelijk kunnen besluiten of opnames van hun kind wel of niet gemaakt mogen worden
 • het doel en de manier van publiceren/vertonen duidelijk omschreven is en indien het eenmalig zal zijn.
 • het uiteindelijke materiaal tevoren ter inzage is van de schoolleiding, betrokken ouders en betrokken leerlingen.
 • gemaakte programma' s aan de 'goede smaak' voldoen.

Montinischool verleent geen medewerking  aan instellingen of producenten waarin  ouders verklaringen moeten ondertekenen  waarbij zij de producent het volledige recht geeft de opnamen naar eigen inzicht te vertonen of te verspreiden. Alleen adresgegevens van ouders die toestemming geven, mogen aan externe partij en afgegeven worden.

Foto's voor extern gebruik:
 • Voor het gebruik van foto's en films en/of persoonlijke teksten, voor bijvoorbeeld de website van de school, wordt niet aan elke ouder afzonderlijk toestemming gevraagd. Indien ouders, na plaatsing van een foto op de website, liever zien dat een foto verwijderd wordt, dan kunnen zij dat aangeven aan de directie van de school.
 • Voor het publiceren van een foto van een activiteit in bijvoorbeeld een wijkkrant of plaatselijke krant wordt geen toestemming aan de ouders gevraagd. De namen van de kinderen zullen niet bij de betreffende foto gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor publicatie op de website van de school.
 • Ouders mogen slechts na toestemming van de directie en/of leerkracht foto's of video opnamen in de klas maken. Dit geldt ook bij de verjaardag van een kind.
   
Directie Montinischool
​​​​​​​